• Misją naszej szkoły jest:

    1. Kształtowanie człowieka odpowiedzialnego za słowa i czyny.

    2. Wyrabianie wrażliwości i tolerancji na potrzeby innych ludzi.

    3. Stworzenie warunków do wykształcenia i zaspokajania potrzeb kulturalnych.

    4. Pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności.

    5. Kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych.

    6. Rozbudzanie i kształtowanie postaw patriotycznych z ukierunkowaniem na własny region.

    7. Kreowanie człowieka umiejącego radzić sobie we współczesnym świecie.

     


     

    Dołożymy wszelkich starań, aby nasz absolwent:

    • był odpowiedzialny za słowa i czyny

    • był tolerancyjny

    • wykazywał się kulturą osobistą

    • szanował tradycje i środowisko naturalne

    • odkrywał i rozwijał swoje zdolności i zainteresowania

    • był samodzielny i zaradny

     


     

    Wizja szkoły:

    • Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, promującą zdrowy styl życia.

    • Wspieramy rodziców w zaspokajaniu potrzeb ich dzieci.

    • Pełnimy rolę centrum kulturalno- oświatowego gminy.

    • W naszych działaniach dydaktyczno- wychowawczych rodzice pełnią rolę wspierającą i współtworzącą.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe