• Witamy w zakładce na naszej stronie wszystkich młodych ludzi chcących zdobyć wiedzę oraz umiejętności pomocne w odnalezieniu swojej drogi zawodowej!

     Misją doradztwa zawodowego jest wskazanie naszym uczniom ich mocnych stron, wzmocnienie zainteresowań i zdolności a także odkrycie drzemiących w nich potencjałów i marzeń po to, aby ułatwić im możliwie trafną decyzję dotyczącą wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. W rezultacie decyzja taka ma doprowadzić do zdobycia kwalifikacji umożliwiających wykonywanie zawodu zgodnie z predyspozycjami i zamiłowaniami. Pomocne są tu narzędzia takie jak: testy i psychozabawy.

     Celem doradztwa zawodowego jest dodanie młodzieży wiary we własne możliwości. Utrwalanie przekonania, że sukces mogą osiągnąć dzięki wytrwałości oraz umiejętności definiowania i realizowania celów natomiast charakter ukształtują przez wypracowanie dobrych nawyków.

     Na doradztwie zawodowym poprzez poznawanie różnych zawodów pobudzamy młodzież do refleksji ułatwiającej trafny wybór zawodu. Uczniowie poznają zawody deficytowe, zawody przyszłości a także te najlepiej wynagradzane.

     Kolejnym celem doradztwa jest zapoznanie młodzieży z wiedzą, która pomoże w przyszłości zbudować szczęśliwe życie pozwalające na samorealizację w zawodzie, budowanie satysfakcjonujących relacji w życiu rodzinnym i rozwijanie pasji a także umiejętność zachowania równowagi między tymi trzema sferami. Na doradztwie uświadamiamy uczniom, że do szczęścia prowadzi między innymi umiejętność właściwej komunikacji. Ćwiczymy ją na zajęciach.

     Pragniemy, aby nasza młodzież wybrała właściwy dla siebie zawód, mogła czerpać z niego radość i aby każdy z naszych uczniów w przyszłości mógł cytować słowa Thomasa Edisona: „Nie przepracowałem ani jednego dnia w swoim życiu. Wszystko to była czysta przyjemność”.  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe