• Informacje dotyczące egzaminu w roku szkolnym 2023/2024

    Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!

    Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

    Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

    1. języka polskiego
    2. matematyki
    3. języka obcego nowożytnego.

    Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

    Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

    1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
    2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
    3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

     

    Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

    Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

    Poniżej zamieszczone zostały szczegółowe materiały dotyczące organizacji oraz przebiegu egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024.

     

    Terminy:

    1. język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

    2. matematyka – 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00

    3. język obcy nowożytny – 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie
   • 76 8709299
   • ul. Główna 19 55-340 Udanin Poland
 • Nasze media społecznościowe