Stołówka szkolna

Intendent - Remigiusz Seretny

Zapraszam do kontaktu: (76) 870 92 99 wew. 203 lub 571 034 784

[e-mail]: intendent.udanin@op.pl

Wpłaty na obiady za m-c październik 2021 r.

Obiad cały - 189,00 zł

Obiad 1/2 - 94,50 zł

21 obiadów x 9,00 zł = 189,00 zł ( cały obiad )

21 obiadów x 4,50 zł = 94,50 zł ( ½ obiadu)

Wpłaty do 10.10.2021 r.

Proszę o terminowość wpłacania!!!

Wpłat można dokonywać na:

konto nr 30 9589 0003 0390 0299 2000 0050