Rada Rodziców


Zarząd Rady Rodziców


Justyna Olkiewicz - Sobczak - przewodnicząca

Agnieszka Pichowicz - zastępca

Marlena Dobrowolska - skarbnik

Monika Paterska - sekretarzKonkurs


Zachęcamy wszystkich uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie

KLASA NA MEDAL aby to WASZA klasa była KLASĄ NA MEDAL wystarczy:

  • angażować się w życie szkoły, uczestniczyć w konkursach i akcjach charytatywnych,

  • konkurs trwa od 26.11.2021 r. do 10.06.2022 r., czasu jest więc sporo,

  • zachęcamy, będziemy motywować i relacjonować na bieżąco.


Szczegóły na plakacie i w regulaminie.


ZAPRASZAMY!
Podziękowania

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza uczestniczyła w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się 11 listopada br. na terenie Gminy Udanin. Podczas uroczystości zorganizowano kawiarenkę ze sprzedażą ciast i ciepłych napoi z przeznaczeniem na cele statutowe rady.

Ze sprzedaży zebrano 1 028,00 zł (jeden tysiąc dwadzieścia osiem złotych 00/100) .

Dochód z kawiarenki w całości przeznaczony zostanie na działalność Rady.

Za udział w uroczystości otrzymaliśmy podziękowania od Wójta Gminy Udanin.

Sami również DZIĘKUJEMY:

  • rodzicom poszczególnych klas oraz oddziałów przedszkolnych, którzy upiekli ciasto i dostarczyli słodkości na sprzedaż;

  • szczególne podziękowania wysyłamy do Justyny Olkiewicz - Sobczak, Aleksandry Kania i Jolanty Pawłowskiej za reprezentowanie nas przy sztandarze podczas obchodów Dnia Odzyskania Niepodległości w kościele;

  • gorące podziękowania płyną również do Anny Szajda, Barbary Kulpińskiej, Marleny Dobrowolskiej, Jolanty Pawłowskiej, Justyny Olkiewicz-Sobczak i Aleksandry Kania za pomoc w sprzedaży i świetną organizację kawiarenki.


Sprawozdanie za rok 2020/2021


Zeskanowany dokument 24.pdf