Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Bożena Basa

Konsultacje z rodzicami:

wtorek, środa, czwartek

godz. 12.00-14.00

tel. 76 8709299

[e-mail]: szkolaudanin@op.pl


WICEDYREKTOR

mgr Elżbieta Chmielewska

Konsultacje z rodzicami:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

godz. 12.00 - 14.00

tel. 76 8709299

[e-mail]: szkolaudanin@op.pl