Rok Szkolny 2021/2022

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pełna galeria zdjęć znajduje się pod linkiem:

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

20 października 2021 roku przeprowadzone zostały w naszej szkole wybory do prezydium Samorządu Uczniowskiego. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli na cały rok szkolny. Wybory poprzedziła kampania, w czasie której kandydaci przedstawili swoje pomysły oraz propozycje. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni. W głosowaniu wzięło udział 204 uprawnionych, którzy wybrali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Wśród wszystkich głosów oddanych 2 były nieważne. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Nowy skład Samorządu Uczniowskiego jest następujący:

Przewodnicząca: Emilia Bańkowska – klasa VIII (98 głosów),

Zastępca Przewodniczącej: Daniel Sosnowski – klasa VIII (64 głosy),

Sekretarz: Martyna Basta – klasa VII (40 głosów).

Wszystkim dziękujemy za oddanie głosu, a nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz społeczności!


Wycieczka do parku

Klasa I b odnalazła jesień w parku. Było mierzenie, szacowanie, szukanie, obserwacje i mnóstwo wesołej zabawy

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Dzień Edukacji Narodowej

14 października w naszej szkole świętowaliśmy wspólnie Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela. Z tej okazji cała społeczność szkoły wzięła udział w uroczystej akademii. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Bożena Basa, która na wstępie powitała całe grono pedagogiczne, wszystkich pracowników Szkoły, uczniów, Wójta Gminy Udanin Pana Wojciecha Płaziuka, ks. Marka Jodko, jak również przybyłych, emerytowanych pedagogów oraz absolwentów szkoły. W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud wkładany w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń Polaków. Wyrazy uznania i życzenia dla wszystkich pracowników oświaty w imieniu Samorządu złożył Pan Wójt Wojciech Płaziuk wręczając bukiet kwiatów na ręce pani Dyrektor. Głos zabrała także przewodnicząca Rady Rodziców, przekazując zebranym wyrazy wdzięczności i wyrażając nadzieję na dalszą pełną sukcesów współpracę. Rada Rodziców w tym dniu przygotowała dla wszystkich pracowników szkoły słodki upominek. Swoje refleksje, ciepłe słowa i życzenia do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły skierowali również: ksiądz proboszcz Marek Jodko oraz Pani Halina Mikła.

Czytaj więcej

W trakcie uroczystości nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni za sumienną pracę otrzymali nagrody dyrektora szkoły. Podczas akademii pamiętano także o jubilatach, którzy obchodzili okrągłe rocznice pracy w oświacie. Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody jubileuszowe. Swoje 40-lecie pracy pedagogicznej obchodziła Wicedyrektor Pani Elżbieta Chmielewska. Z tej okazji pracownicy szkoły przygotowali miłą niespodziankę z symbolicznym prezentem i bukietem kwiatów.

Część artystyczną przygotował Samorząd Uczniowski wspólnie z klasą Vb i klasą VI. Uczniowie w zabawny sposób przekazali najciekawsze momenty charakterystyczne dla wspólnej doli uczniów i nauczycieli. Bywało śmiesznie, bywało też wzruszająco. Z całą pewnością występ dał wszystkim okazję nie tylko do świetnej zabawy, ale i refleksji.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Morska lekcja dla błękitnej planety

Przez ostatnie tygodnie Uczniowie klasy IV realizowali na lekcjach przyrody projekt edukacyjny pt. „Morska lekcja dla błękitnej planety” 🌎, którego celem jest zwiększanie tzw. „świadomości morskiej” ⚓️ wśród dzieci i młodzieży. W ramach prac projektowych Uczniowie rozwiązywali zadania i łamigłówki o tematyce morskiej, tworzyli żywe łańcuchy pokarmowe oraz oglądali film edukacyjny pt. „Mój tata jest rybakiem” 🐟 poruszający kwestię niewłaściwej gospodarki połowami ryb w morzach. Najważniejszym elementem projektu okazało się wspólne tworzenie plakatu 🎨 na temat „Jak wyobrażam sobie morza i oceany za 30 lat?”, co było doskonałą okazją do rozwijania kreatywności i integracji całej klasy. Plakat weźmie udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Marine Stewardship Council (MSC).

XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki

Tegoroczny XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki zorganizowany został przez Politechnikę Wrocławską już po raz drugi w formie on-line. W tym roku mottem był cytat zaczerpnięty z „Bajek robotów” Stanisława Lema: „Nauka objaśnia świat, ale pogodzić się z nim może jedynie sztuka.”

Uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w tych zajęciach. 20.09.2021 uczniowie brali udział w zajęciach „Gry matematyczne i logiczne” oraz „Nie tylko sudoku”.

Na zajęciach matematycznych uczniowie klasy siódmej poprzez aplikację ZOOM aktywnie rozwiązywali łamigłówki matematyczno- logiczne. Uczniowie poznali zasady i regulamin Mistrzostw Polski w Grach Matematycznych i Logicznych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Wydział Matematyki.

Czytaj więcej

Na zajęciach „Nie tylko sudoku” uczniowie poznali inne ciekawe logiczne szarady oraz tajniki ich rozwiązywania.

Na zajęciach „Chemia piękna i niebezpieczna” dowiedzieliśmy się:

czy warto uczyć się chemii/fizyki/biologii? Czy do czegokolwiek wiedza ta jest nam potrzebna w życiu codziennym? W serii filmików zobaczyliśmy różne procesy chemiczne/fizyczne/biologiczne, których znajomość możemy wykorzystać w życiu codziennym. Dowiedzieliśmy się jak samodzielnie (lub z drobną pomocą osoby dorosłej) możemy wykonać eksperymenty w domu.

Uczniowie uczestniczyli również w „Cyrku Fizycznym” . Pokaz złożony był z eksperymentów fizycznych . Cyrk prowadzili: mgr Artur Rokosa i dr Bartosz Strzelczyk.

Zajęcia bardzo podobały się uczniom, poszerzyły ich wiedzę o otaczających nas w domu chemicznych i fizycznych substancjach.

Agnieszka AndrzejewskaCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

1 października w naszej szkole, odbył się już po raz jedenasty Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten poprzedzony był miesięcznym przygotowaniem i przypomnieniem wszystkim uczniom tabliczki mnożenia.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Towarzyszyły nam różne konkursy, gry i zabawy dotyczące tabliczki mnożenia. Uczniowie sprawdzali „tabliczkową wiedzę” osób dorosłych. Wszyscy odpytywani śpiewająco zdali egzamin i otrzymali tytuł „EXPERTA TABLICZKI MNOŻENIA”, a byli to między innymi pracownicy naszej szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przypadkowi przechodnie. W szkole natomiast były Komisje Egzaminacyjne stworzone przez uczniów klas ósmych, którzy podczas przerw odpytywali wszystkich chętnych uczniów. Wszystkiemu towarzyszyła dobra zabawa i nauka.

Czytaj więcej

Najlepsi uczniowie z tabliczki mnożenia w klasie IVa to:

Hania Pichowicz Natalia Gorczanin, Julia Janiczek, Karol Kozioł, Oliver Fleszar.

Najlepsi uczniowie z tabliczki mnożenia w klasie Va to:

Hania Mikła, Konrad Krawczyk, Bartek Łabędzki, Zosia Topolska, Paweł Bilicz.


Najlepsi uczniowie z tabliczki mnożenia w klasie Vb to:

Marysia Nowek, Julia Wójciak, Adrian Rydwański, Michalina Paterska, Emilia Gawlak.


Mistrzem Tabliczki Mnożenia została Hania Pichowicz .

Wicemistrzem Tabliczki Mnożenia została Hania Mikła .

Serdecznie gratulujemy !

Agnieszka Andrzejewska


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Narada dyrektorów szkół powiatu średzkiego

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie

5 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Udaninie odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu powiatu średzkiego.

Konferencję poprowadziły panie Ewelina Rabiej-Kulczycka i Bogusława Radecka-Bych, wizytatorki Kuratorium Dolnośląskiego z delegatury w Legnicy. Dyrektor szkoły w Udaninie Bożena Basa powitała zaproszonych gości i podziękowała za tak licznie przybycie na naradę. W spotkaniu uczestniczył także wójt gminy Udanin Wojciech Płaziuk, który skierował do szanownego gremium kilka ciepłych słów oraz zaznaczył, że Gmina Udanin to serce Dolnego Śląska.

Czytaj więcej

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z udanińskiej szkoły przygotowali dla dyrektorów niespodziankę. Złożyli im życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Nauczyciela oraz wręczyli piękne upominki.

Obrady obywały się w bardzo miłej atmosferze i dotyczyły zmian, jakie nastąpiły w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz w prawie oświatowym. Mówiono o statutach szkół i przedszkoli, edukacji włączającej oraz ministerialnych programach. W sprawach różnych poruszono szereg problemów dotyczących organizowania procesów wychowawczo-dydaktycznych w placówkach.

V.Leńska

Sukces w jeździectwie uczennicy klasy Vb

Michalina Paterska, dosiadając konia Pegaz, wygrała rozgrywane w Mosznej Mistrzostwa Polski Młodzików w WKKW 2021. Jako jedyna bezbłędnie pokonała parkur i cross, kończąc całą rywalizację ze złotym medalem. Natomiast na w finale Pucharu Polski WKKW 2021 w Baborówku, Michasia wywalczyła drugie miejsce i srebrny medal. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Warsztaty WATCH DOCS dotyczące praw człowieka we współczesnym świecie

Dzień Chłopaka w naszej szkole

Szkoła w jesiennych barwach

Jesienna edycja Turnieju w Piłkę Nożną

Czytaj więcej

24 września br. odbyła się kolejna edycja jesienna Międzypowiatowego Turnieju w Piłkę Nożną Dziewcząt i Chłopców „Moje Boisko Orlik – Udanin 2021”.

Organizatorami imprezy byli Gmina Udanin, Gminny Związek Sportowy z Udanina oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny w Udaninie, natomiast koordynatorem całego przedsięwzięcia został Krzysztof Fica oraz Monika Cieślicka - instruktorzy sportu i nauczyciele ze Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Udaninie.

Po oficjalnych przemówieniach Wójta Gminy Udanin Wojciecha Płaziuka i Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie Bożeny Basy rozpoczęła się zacięta rywalizacja o czołowe miejsca na podium. Łącznie w turnieju udział wzięło 11 drużyn ze szkół podstawowych w Bolkowie, Rakoszycach, Udaninie oraz Ujeździe Górnym. Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy oraz poczęstunek ufundował Gminny Związek Sportowy w Udaninie ze środków dotacji otrzymanej z Gminy Udanin w ramach konkursu ofert w zakresie propagowanie kultury fizycznej i sportu.

Końcowa punktacja edycji jesiennej Międzypowiatowego Turnieju w Piłkę Nożną Dziewcząt i Chłopców „Moje Boisko Orlik – Udanin 2021” przedstawia się następująco:

W kategorii dziewcząt klasa IV-VI:

I miejsce - Szkoła Podstawowa w Rakoszycach

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym

W kategorii dziewcząt klasa VII-VIII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rakoszycach

III miejsce – Szkoła Podstawowa w Udaninie

„Najlepszą zawodniczką” turnieju została Julia Osmałek ze Szkoły Podstawowej w Ujeździe Górnym.


W kategorii chłopców klasa IV - VI:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Rakoszyce

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Udaninie

W kategorii chłopców klasa VII-VIII:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bolkowie

II miejsce - Szkoła Podstawowa w Udaninie

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Ujeździe Górnym

IV miejsce – Szkoła Podstawowa w Rakoszycach

„Najlepszym zawodnikiem” został Kornel Rombek ze szkoły podstawowej w Bolkowie.

Organizatorzy składają serdeczne podziewania pracownikom szkoły podstawowej w Udaninie oraz pracownikom Urzędu Gminy Udanin za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji Turnieju.


Wyjazd do kina

23 września uczniowie klas piątych wraz z opiekunami udali się na wycieczkę autokarową do kina w Świdnicy, na film pod tytułem „Mała wielka stopa 2”. Celem wycieczki było kształtowanie wśród uczniów wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, jak również integracja klas i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Klasa I b wie, jak należy prawidłowo się odżywiać. W trakcie zajęć uczniowie wykonali plakaty promujące zasady zdrowego żywienia oraz zdrowe przekąski.

Galeria zdjęć znajduje się pod linkiem:


„Jaka będzie nasza szkoła?”

W dniu 22 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Udaninie odbyła się debata na temat funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Debatę rozpoczęła Dyrektor szkoły - Pani Bożena Basa. W spotkaniu dialogowym uczestniczyli przedstawiciele rodziców, nauczycieli, uczniów, pracowników niepedagogicznych oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę - Gminy Udanin.

W trakcie spotkania każda grupa wypracowywała pomysły i odpowiedzi na poszczególne zagadnienia. W trakcie debaty każdy uczestnik spotkania miał możliwość wypowiedzieć się na wszystkie poruszane tematy. Celem debaty było odnalezienie odpowiedzi, na kluczowe pytania:

  • Jaka jest nasza szkoła – co w niej cenimy, co nam przeszkadza, jak się w niej czujemy?

  • Jak wygląda współpraca w szkole (relacje: nauczyciel – rodzic-uczeń).

  • Jak możemy współdziałać, angażować się w życie szkoły, jakich efektów oczekujemy?

  • Co możemy i chcielibyśmy zmienić w naszej szkole – działając wspólnie?

Wnioski wyciągnięte z debaty mają posłużyć w planowaniu konkretnych działań.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Kropkowy zawrót głowy w ZSP w Udaninie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Kropki – święta kreatywności, talentu i odwagi w pokonywaniu trudności. Amerykański pisarz i ilustrator książek dla dzieci Peter H. Reynolds w 2003 roku wydał książeczkę pod tytułem “The Dot”. Jej bohaterką jest mała Vashti, która dzięki malutkiej kropce i wspaniałej nauczycielce plastyki uwierzyła w swoje możliwości. Dzień Kropki miał na celu pobudzenie kreatywności, pomysłowości uczniów, zachęcić ich do tworzenia i uwierzenia w to, że każdy może być kreatywny, nieszablonowy.

Motyw kropki był obecny dnia dzisiejszego w różnych działaniach. Na pierwszej lekcji przewodnicząca SU - Emilia Bańkowska przeczytała uczniom historię Vashti, na podstawie, której powstało wiele prac plastycznych. W szkole odbyły się dwa konkursy. Pierwszy był skierowany do uczniów klas I-III. Uczniowie w trakcie zajęć wykonywali plakaty, a swoje dzieła tworzyli za pomocą kropki. W drugim konkursie mieli szansę wykazać się starsi uczniowie, którzy łączyli kropki na czas. Mistrzem w tej dziedzinie okazał się Bartosz Kustra. Kropki obecne były wszędzie, zarówno na twarzach, jak i ubraniach.

Najważniejsza jednak w tym dniu była radość naszych uczniów, wynikająca z tego, że za sprawą małej kropki mogli stać się wielkimi artystami.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Z wizytą w Urzędzie Gminy Udanin

Dziś odwiedziliśmy pracowników Gmina Udanin w związku z Dniem Kropki. Przewodnicząca SU przedstawiła historię powstania tego dnia, a następnie został przeprowadzony krótki konkurs łączenia kropek na czas wśród pracowników Urzędu Gminy. Mistrzem w łączeniu kropek na czas została Pani Judyta Pieniacha. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! Na ręce Wójta Wojciecha Płaziuka przekazano dyplom za udział w kreatywnych zajęciach z okazji międzynarodowego dnia kropki. Natomiast Pan Wójt podarował uczniom słodki upominek.

Dziękujemy za wspólną zabawę. Mamy nadzieję, że w przeszłym roku dalej będziemy mogli u Państwa zagościć i wytestować kreatywność pracowników Urzędu Gminy Udanin.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

„Jeż swój zwierz”

Uczniowie klasy IV w ramach lekcji przyrody zrealizowali projekt edukacyjny pt. „Jeż swój zwierz” dotyczący ochrony gatunkowej tych zwierząt. Projekt powstał z inicjatywy samych Uczniów. Uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie pomoce naukowe i odczytywali krótkie referaty. Podczas lekcji mieli tez okazję dowiedzieć się kilku ciekawostek z życia tych zwierząt, sprawdzili swoją wiedzę w teście wiedzy oraz zapoznali się ze sposobami ochrony tych niewielkich ssaków. Chcąc wesprzeć jedną z fundacji zajmująca się ochroną jeży i rysi, Uczniowie klasy IV postanowili zorganizować wystawę i kiermasz swoich prac origami

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Uroczyste rozpoczęcie

Roku Szkolnego 2021/2022


W niezwykłych warunkach - z zachowaniem reżimu sanitarnego i w szczególnej atmosferze - odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. W uroczystym apelu wzięli udział wyłącznie uczniowie klasy I i VIII. Pozostali uczniowie w klasach ze swoimi wychowawcami powitali nadchodzący rok szkolny. Apel w sali gimnastycznej rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Emilia Bańkowska. Po komendzie „Baczność” został wprowadzony poczet sztandarowy oraz odśpiewano hymn państwowy. Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły – Pani Bożena Basa, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców, zaproszonych gości oraz grono pedagogiczne. Pani Dyrektor wszystkim życzyła wielu sukcesów, wytrwałości w realizacji celów oraz powodzenia w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności. Po tym wystąpieniu słowa do uczniów, nauczycieli oraz rodziców skierowali zaproszeni goście: Wójt Gminy Udanin - Pan Wojciech Płaziuk oraz ks. Marek Jodko. Dzisiejsza uroczystość była również okazją, by przypomnieć ważne daty z historii naszej ojczyzny.

Życzymy wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.


Nowy harmonogram przywozów uczniów!

Wrzesień kojarzy się wszystkim z zakończeniem wakacji, rozpoczęciem roku szkolnego, cudownym babim latem. Nie zawsze jednak tak było. Nie możemy zapomnieć, co wydarzyło się 1 września 1939 r. Dzieci polskie nie usiadły w szkolnych ławkach. Zamiast dzwonka, usłyszały huk armat, świst pocisków, wybuchy bomb.